جمعه, 27 مهر 1397

رو عنوان : طی احکامی از سوی شهردار مهدیشهر؛
عنوان : دبیر و مسئولین جشنواره ملی گل های داوودی مشخص شدند
کد خبر : ۱۸۸۹
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۱/۱۹ 
ساعت : ۲۳:۹:۴۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

طی احکامی از سوی دکتر حاجی بگلو #شهردار_مهدیشهر، جناب مهندس رضا اصیل منش به عنوان "دبیر جشنواره ملی گل های داودی" ، مهندس حسن کلیدری به عنوان "مدیر اجرایی جشنواره ملی گل های داودی" و خانم دکتر سیدعلیان به عنوان "مسئول دبیرخانه جشنواره ملی گل های داودی" منصوب شدند.بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: شهرداری مهدی شهر :.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0