يکشنبه, 29 دی 1398

رو عنوان : مهدیشهر آماده میزبانی از جشنواره ای در سطح ملی میشود؛
عنوان : اولین جشنواره ملی ایل سنگسری و دومین مهرگان گلهای داوودی
زير عنوان : جشنواره ایل سنکسری 15الی 17 و دومین مهرگان گلهای داوودی 15 الی 30 آبان ماه 1398
کد خبر : ۱۹۰۷
تاريخ :
 ۷۷۷/۰۵/۲۳ 
ساعت : ۱۰:۹:۳۷

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: شهرداری مهدی شهر :.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0