پنج‌شنبه, 2 خرداد 1398

رو عنوان : در راستای شفافیت انجام شد؛
عنوان : عملكرد شش ماهه اول سال 97 واحد مالی شهرداری مهدیشهر منتشر شد
کد خبر : ۱۹۰۸
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۴/۲۲ 
ساعت : ۱۱:۲۷:۴۶

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱


در اجرای بند 10 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه، عملکرد مالی شش ماهه اول سال 1397 شهرداری مهدیشهر برای استحضار توسط شهردار مهدیشهر به همراه ریز کامل درآمد و هزینه ها به شورای اسلامی شهر مهدیشهر و ارائه به مردم فهیم مهدیشهر ارائه گردید.
بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: شهرداری مهدی شهر :.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0