شنبه, 31 فروردين 1398

رو عنوان : سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهدیشهر
عنوان : نرخ كرایه تاكسی در سال 96 و 97
کد خبر : ۱۹۰۹
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۸/۰۸ 
ساعت : ۱۱:۴۰:۵۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰
بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: شهرداری مهدی شهر :.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0