• Date : 3/30/2021
اقدامات اولیه درخصوص نصب پلاك های پستی(GNAF)
نشست شهردار محترم مهندس حسینی با مدیرکل محترم اداره کل پست استان سمنان مهندس آقاجانی
مهندس حسینی طی نشستی با مدیرکل محترم اداره کل پست استان سمنان جناب آقای مهندس حمیدرضا آقاجانی خبر از اجرایی شدن طرح نشانی استاندارد مکان محور (GNAF) دادند.
هدف از اجرایی کردن این مهم ؛ به هنگام سازی پلاک های پستی تمام منازل مسکونی شهر با  QRکدهایی است
که می‌توان آن را با پوینده‌های کیوآر، تلفن همراه دوربین‌دار و تلفن هوشمند بازخوانی کرد.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.8.0
    V5.5.8.0