چهارشنبه, 30 بهمن 1398
  • ساعت : ۲۲:۱:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ 
  • کد خبر : ۱۸۸۵
گزارش عملكرد بودجه سالانه سال ۱۳۹۶ شهرداری مهدیشهر نسبت به سال مالی ۱۳۹۵
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0