سه‌شنبه, 1 مهر 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ 
  • کد خبر : ۱۹۰۷
واحد نمونه سال 1397
واحد عمران شهرداری واحد برتر سال
طی ارزیابی سال 1397 واحد عمران شهرداری مهدیشهر به عنوان واحد نمونه سال 1397 شهرستان مهدیشهر انتخاب شد
طی ارزیابی سال 1397 واحد عمران شهرداری مهدیشهر به عنوان واحد نمونه سال 1397 شهرستان مهدیشهر انتخاب شد
طی ارزیابی سال 1397 واحد عمران شهرداری مهدیشهر به عنوان واحد نمونه سال 1397 شهرستان مهدیشهر انتخاب شد
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0