• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 
تبریك جناب آقای میقانی فرماندار مهدیشهر به مناسبت روز كارگر
تقدیر از کارگران نمونه شهر ازجمله آقای حسن برفی کارگر نمونه شهرداری مهدیشهر توسط فرماندار محترم مهدیشهر و ریاست محترم اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شرستان مهدیشهر در روز کار و کارگر
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0