• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 
واكسیناسیون نیروهای خدمات شهری
مسئول محترم خدمات شهری: واکسیناسیون نیروهای مدیریت شهری انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری ؛ آقای بنائیان مسئول محترم خدمات شهری از انجام  واکسیناسیون نیروهای مدیریت شهری و تزریق 12 دوز به نیروهای خدمات شهری خبر دادند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0