• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 
پیگیری مصوبات شورای تامین شهرستان
بازدید شهردار به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهدی شهر از برخی صنوف در راستای پیگیری مصوبات شورای تامین شهرستان و توجیه صنوف مزاحم به منظور انتقال به خارج از حریم شهر
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0