• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 
جلسه مشترك شورای شهرستان های سمنان و مهدی شهر
اجرای طرح بزرگراه گردشگری
جلسه مشترک شورای شهرستان های سمنان و مهدی شهر با محوریت پیگیری امور مربوط به اجرای طرح بزرگراه گردشگری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0